Stichting Muziekschool Waterland is een organisatie die de Governance Code Cultuur toepast.
De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.


BESTUURSSAMENSTELLING

De heer P. Tange, Voorzitter
De heer J.L. Ket, Vice-voorzitter
Mevrouw C. Asselbergs-Crol, Secretaris/Penningmeester
De heer R. Sampimon, Lid
De heer H. Lebouille, Lid

 

Beloningsbeleid bestuur: het bestuur voert haar werkzaamheden uit op vrijwillige basis. Er staat geen vergoeding tegenover.