Muziekschool Waterland neemt deel aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Doel van deze regeling is de groepsleerkrachten te coachen en te inspireren, zodat deze zelfstandig muziekonderwijs kunnen geven in de klas. In overleg met de leerkrachten bekijken de muziekdocenten hoe muziek beoefenen kan worden verbonden met andere vakken. Doel en inhoud van de lessen worden in nauwe samenwerking met de scholen vastgelegd.