Even voorstellen: Erik Abbink, nieuw lid Raad van Toezicht

Ik ben Erik Abbink en sinds 6 juni ben ik toegetreden tot de Raad van Toezicht van de Muziekschool Waterland. Na het besluit van de leden van de raad van toezicht om mij te benoemen, ben ik zeer gemotiveerd om deze taak op mij te nemen.

Als bestuurder van de onderwijskoepel CPOW in Purmerend in de voorgaande jaren heb ik kunnen ervaren hoe jullie op de scholen in de regio onze kinderen in aanraking brengen met allerlei vormen en facetten van muziek. De wijze waarop heeft mij regelmatig versteld doen staan tijdens de bezoeken aan een van ‘mijn’ scholen. De passie van de docenten en de projecten die georganiseerd worden laten kinderen de muziek daadwerkelijk beleven. Het is voor veel kinderen de eerste kennismaking met de muziekwereld en hopelijk een eerste stap om een instrument te willen leren spelen. De muziekschool is, zoals jullie al lang weten, een belangrijke sleutel en ingang om in aanraking te komen met muziek. Niet alleen passief, maar vooral ook actief.

Muziek is in mijn leven een continue energiebron. Niet alleen als luisteraar, maar ook als amateur-uitvoerder. Vanaf dat ik zeven was oefen ik piano en tot voor kort had ik nog steeds les van leraren die mij als maar weer op een hoger plan proberen te brengen. Wat zou ik zonder muziek gemoeten hebben, want tijdens mijn professionele loopbaan in het onderwijs en op mijn levenspad heeft het mij altijd weer inspiratie, ontspanning en creativiteit gebracht. Het is een bron die onuitputtelijk is. Ik gun dat elk kind en volwassene. 

Het is dan ook van belang dat muziekonderwijs in welke vorm dan ook aangereikt wordt, dat scholen ondersteund worden en dat de lespraktijk voor iedereen toegankelijk is en blijft. Een actieve en innovatieve muziekschool, zoals ik MSW ervaar, is daarin onontbeerlijk. Ik wil daar als toezichthouder, graag mijn steentje aan bijdragen.

Welkom Erik!