Franka is verantwoordelijk voor de communicatie met de ouders van het programma Watermusic en de coördinatie van de vrijwilligers die de verschillende activiteiten binnen de muziekschool verrijken met hun hulp. 

Na het beëindigen van mijn Conservatoriumopleiding, ben ik in 1986 naar Venezuela verhuisd.
In “El Sistema”, een cultureel sociaal-maatschappelijk programma in Venezuela dat kansarme kinderen en jeugd de mogelijkheid biedt om groepsgewijs en intensief, een instrument te leren bespelen en in een koor te zingen, heb ik sinds mijn aankomst, als docent, coördinator en later ook als leidinggevende een bijzonder rijke ervaring opgedaan.  

In 2010 kreeg ik in deze organisatie de kans om, samen met studenten en docenten, een studieprogramma voor muziekdocenten en dirigenten, volgens andragogisch concept, te ontwerpen en uit te voeren.  

Sinds mijn terugkeer in Europa in 2019, leid ik in Göteborg, Zweden, een “Non-Profit” Organisatie Dream Orchestra, en houd ik me bezig met maatschappelijke vraagstukken zoals integratie, diversiteit, vluchtelingenproblematiek, racisme, segregatie en tolerantie.
In deze functie heb ik vormgegeven aan verschillende projecten. Het leermodel, dat in het hart van een jeugdorkest of -koor, in samenklank en -spel, volgens holistische wijze, de muzikale vorming samen met de emotionele en sociale vaardigheden beoogt te ontwikkelen, heb ik beschreven in een eerste handboek “Dream Orchestra, a Learning Model”.  

Nu ik na 35 jaar weer in Nederland woon en werk, heb ik in Muziekschool Waterland een fijne plek gevonden waar ik gitaarles geef in het traject binnenschoolse muziekeducatie, en bijdraag aan het naschoolse programma “Watermusic”, dat muziekeducatie voor ieder kind mogelijk maakt. Het ligt me zeer aan het hart om een rol te kunnen spelen in het creëren van een veilige plek waar kinderen nieuwe vrienden kunnen maken en samen muziek leren spelen, er intensief mee bezig kunnen zijn zodat mooie artistieke resultaten haalbaar worden, en waarbij ze gesteund worden door hun familie.