xx xx => Aanvullen door Timo

Klachtenregeling

Suggesties en klachten
Muziekschool Waterland hecht zeer aan een hoge kwaliteit van de lessen. Vanzelfsprekend zijn uw ideeën, suggesties, opmerkingen en feedback welkom.
U kunt uw suggesties doorgeven via ………….
Jaarlijks houden wij een klanttevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders. Van de uitkomst leren we en proberen we onze organisatie te verbeteren.

Klachtenfunctionaris

Als u niet tevreden bent met de gang van zaken bij Muziekschool Waterland, horen we dit graag van u. Uiteraard bespreekt u uw klacht eerst direct met de docent(e). In de meeste gevallen geeft dit helderheid en komt u samen tot een oplossing. Bent u niet tevreden met het resultaat, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de directie van Muziekschool Waterland; in geval van belangenverstrengeling kunt u hierover contact opnemen met de secretaris van het bestuur …………………….