Muziekschool Waterland heeft kwaliteit op orde

Muziekschool Waterland heeft een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties.

 

Muziekschool Waterland scoorde op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft Muziekschool Waterland de bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan.

Ambitieus, innovatief, enthousiast en daadkrachtig

Muziekschool Waterland is een ambitieuze organisatie die zich heeft ontwikkeld van een traditionele muziekschool naar een dynamische culturele instelling voor muziekeducatie die aansluit bij maatschappelijke vraagstukken en inclusie stimuleert. De basis staat stevig.

De winst zit vooral in de innovatiekracht. Middels innovatieve projecten zoals Watermusic en Popfabriek en de rol als projectleider voor CmK laat Muziekschool Waterland zien dat deze diverse rollen (adviseur, verbinder, organisator, uitvoerder) kan vervullen, klaar is voor verdieping en mogelijk ook als lokale brugfunctie kan fungeren.

Muziekschool Waterland werkt vanuit een visie en missie aan heldere ambities die gedragen worden door het personeel. Er zit veel enthousiasme en daadkracht in de organisatie, dat maakt ons een betrouwbare speler in het veld.

Een aanzienlijk maatschappelijk effect

Muziekschool Waterland draagt bij aan een levendig cultureel klimaat en sluit met haar diversiteit in muzieklessen en projecten aan bij maatschappelijke thema’s.

Het feit dat ieder kind op alle scholen in de vier gemeenten muziekeducatie krijgt is een bijzonder en mooi resultaat dat maatschappelijk effect teweeg brengt wat betreft creativiteits- en talentontwikkeling, sociale en emotionele vaardigheden en competenties van kinderen. Dit draagt onder andere bij aan 21e eeuwse vaardigheden die belangrijk zijn voor een passende maatschappelijke positie.

In de projecten in de wijken, die samen met culturele, educatieve en sociale partners tot stand komen, werkt Muziekschool Waterland gericht aan verbinding in en tussen wijken, buurten en scholen, sociale interactie, participatie en cohesie.

Daarnaast draagt het aanbod voor senioren en mensen met een beperking bij aan het bestrijden van eenzaamheid en voorkomen van isolement. Geconcludeerd kan worden dat Muziekschool Waterland een aanzienlijk maatschappelijk effect bereikt. 

We zijn ontzettend blij en trots op dit resultaat. 

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.