Speel mee met het filmpje! Begin eerst met één noot van het akkoord, als je dat beheerst, voeg je een tweede noot toe, enz.

Voor de gitaristen:
g# = 3e snaar 1e vakje of 1e snaar 4e vakje
g = 3e snaar los, of 1e snaar 3e vakje
f = 1e snaar 1e vakje
e = 1e snaar los
d# = 1e snaar 4e vakje
d = 2e snaar 3e vakje
c = 2e snaar 1e vakje
b = 2e snaar los
a = 3e snaar 2e vakje