Vanaf deze week krijgen de leerlingen van de Internationale Schakelklassen (ISK) op praktijkonderwijs SG WJ Bladergroen muzieklessen van Muziekschool Waterland.

Deze bijzondere samenwerking is tot stand gekomen vanuit de gezamenlijke visie over de grote meerwaarde van muziekeducatie in het onderwijs. Karin Verdel, NT2-coördinator bij de Purmerendse ScholenGroep geeft een heldere onderbouwing:

“Muziek is de ultieme verbinder, een universele taal die iedereen spreekt. Het team van ISK zocht naar een educatieve activiteit waarbij leerlingen samen iets kunnen beleven en waarbij de taalbarrière word weggenomen. Muziek biedt de leerlingen een vorm om op een andere manier met elkaar in contact te komen. Dit zorgt voor meer cohesie in de klas, een groter saamhorigheidsgevoel en heeft dus een positief effect op het gehele curriculum.”
Maartje Mostart, coördinator Voortgezet Onderwijs bij Muziekschool Waterland:

“We hebben goed nagedacht over de invulling van de muzieklessen. We starten met het geven van slagwerk in de vorm van groepslessen op de Djembe (een slaginstrument dat met de handen bespeeld wordt). Deze lessen zijn ontzettend energiek en er is vrijwel geen Nederlands nodig om het te kunnen volgen. De slagwerklessen worden opgevolgd door gitaarlessen. Voor gitaar is al iets meer taal nodig, terwijl het nog steeds een heel toegankelijk instrument is. Voor de invulling van deze lessen wordt goed gekeken naar het niveau van de klas.”
Muziekschool Waterland en het team van de Purmerendse ScholenGroep streven ernaar om muziekeducatie op te nemen in het vaste curriculum voor de schakelklassen. Samen blijven we het educatieve programma ontwikkelen en verbeteren.


 

Extra informatie

Over de Internationale Schakelklassen (ISK)

De leerlingen in de schakelklassen zijn voornamelijk leerlingen die net naar Nederland zijn geëmigreerd en voorbereid worden op het reguliere voortgezet onderwijs. Het grootste deel van de tijd krijgen ze Nederlands, aangevuld met Engels, Wiskunde en Biologie. Er zijn vier verschillende niveaus en na maximaal 2 jaar stromen de leerlingen door. Samen met de docenten wordt gewerkt aan het behalen van de doelen uit het ontwikkelingsperspectief (OPP). De samenwerking met het thuisfront is daarbij een belangrijke basis voor goed onderwijs. Voor iedere leerling wordt bekeken hoe lang de leerweg moet zijn om te kunnen slagen in het vervolgonderwijs.

Over Muziekschool Waterland

Muziekschool Waterland wil iedereen, van jong tot oud, inspireren om muziek te beoefenen. Muziekeducatie moet betaalbaar en toegankelijk zijn en zorgen voor sociale inclusie en verbinding in de regio. Muziekschool Waterland biedt daarom een samenhangend pakket van activiteiten, projecten en cursussen met een grote mate van sociale waarde. Muziekeducatie die leidt tot een grotere cultuurparticipatie in de regio.

 

Contact:

Jona van Breemen , coördinator PR en Communicatie, j.van.breemen@muziekschoolwaterland.nl

Maartje Mostart, coördinator Voortgezet Onderwijs, Watermusic en Popfabriek: m.mostart@muziekschoolwaterland.nl

Karin Verdel, NT2-coördinator Purmerendse ScholenGroep: vrdk@psg.nl

 

14 februari 2022