Muziekles in het Primair Onderwijs

De belangrijkste informatie voor basisscholen

Instrumentale lessen op scholen
Viool, keyboard, gitaar, fluit, hobo, saxofoon, trombone. Er zijn veel verschillende soorten instrumenten. Gedurende het gehele lesblok stelt Muziekschool Waterland de muziekinstrumenten kosteloos ter beschikking zodat de leerlingen ook thuis kunnen oefenen. In de lessen wordt ook aandacht besteed aan algemene muzikale vorming en natuurlijk gaan we ook samen zingen!

Algemene Muzikale vorming in het basisonderwijs

Naast de instrumentale muzieklessen van Muziekschool Waterland voor de kinderen in groep 5 of 6 zijn er op de meeste scholen nu ook muzieklessen voor de andere klassen. 

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)
Kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Dat is waar CmK zich voor inzet. Omdat kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

Om dit te bereiken bevordert CmK de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten  en draagt CmK bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e eeuwse vaardigheden. Zodat leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking komen met muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed. Waardoor zij leren om hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden.

Muziekschool Waterland is projectleider in de gemeenten Edam-Volendam, Beemster, Waterland en Wormerland. In samenwerking met een lokale stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van scholen, gemeenten en partners verleend Muziekschool Waterland op verzoek van basisscholen ondersteuning bij de totstandkoming van multidisciplinaire projecten (dans, acrobatiek, film, muziek) of doorgaande leerlijnen.

Onderzoeken tonen aan dat het bespelen van een muziekinstrument een appél doet op heel veel verschillende vaardigheden en verschillende gebieden in de hersenen. Langdurige muziekbeoefening is goed voor de ontwikkeling van het brein, en daarmee ook voor de ontwikkeling van kinderen op allerlei gebieden (sociaal, motorisch, cognitief, emotioneel). Met de instrumentale lessen op de basisscholen legt Muziekschool Waterland een basis voor muzikale ontwikkeling. Zij stimuleert de leerlingen om, ook na het eerste lesjaar, door te gaan met muziek-beoefening. MSW verzorgt deze muzieklessen op 63 scholen in de regio.