Joep van der Oord is sinds 1985 docent Algemene Muzikale Vorming bij Muziekschool Waterland.
Sinds zijn afstuderen aan het Conservatorium Alkmaar in het vak schoolmuziek , heeft hij zich gespecialiseerd in het doceren van klassikale muzieklessen aan leerlingen in de basisschool leeftijd. Zowel naschools als binnen schools, met de nadruk op binnen de basisschool.

Joep heeft een speelse aanpak en weet kinderen tijdens zijn lessen te boeien en uit te dagen met up-to-date lesmateriaal en werkvormen. Naast het lesgeven begeleidt Joep schoolteams bij het ontwikkelen van hun visie op muziekonderwijs en het vaststellen van een doorlopende leerlijn muziek die past bij de school. Joep heeft ervoor gezorgd dat 32 basisscholen in ons werkgebied met succes de aanvraag Impulsregeling Muziek hebben ingediend en gehonoreerd hebben gekregen.

Als workshopleider heeft hij workshops over muziekonderwijs voor groepsdocenten in het basisonderwijs ontwikkeld en gegeven. Naast lesgeven en begeleiden is hij succesvol dirigent van verschillende koren, zowel klassiek als pop, waarmee hij veelvuldig optreedt.