Over Muziekschool Waterland

Onze Missie

Muziekschool Waterland wil iedereen, van jong tot oud, inspireren om muziek te beoefenen. Muziekeducatie moet betaalbaar en toegankelijk zijn en zorgen voor sociale inclusie en verbinding in de regio. Muziekschool Waterland streeft daarom naar een samenhangend pakket van activiteiten, projecten en cursussen met een grote mate van sociale waarde. Muziekeducatie die leidt tot een grotere cultuurparticipatie in de regio.

Daarnaast wil Muziekschool Waterland alle kinderen in de regio kennis laten maken met muziekbeoefening door muzieklessen onderdeel te maken van de doorlopende leerlijnen. Naast de ambitie kinderen maximaal in staat te stellen zich muzikaal te ontwikkelen, wil Muziekschool Waterland met ‘Watermusic’ bijdragen aan de sociale cohesie in de wijk. Ieder kind is welkom, ongeacht culturele achtergrond, financiële positie van ouders of intelligentieniveau.

“Waarom is het juist de muziek die van alle kunstvormen zo gemakkelijk de diepste emoties doet opborrelen? Waarom is een goed gekozen akkoord vaak de spreekwoordelijke laatste druppel die de emmer met tranen doet overlopen?”  

Robbert Dijkgraaf

Bovenstaande citaat van Robbert Dijkgraaf geeft aan dat muziek iets heel bijzonders doet met mensen. Dat geldt voor de luisteraar, maar misschien nog wel meer voor wie zelf muziek maakt. Muziek laat mensen spelen. Je speelt viool, of je speelt saxofoon. Je speelt droevig, vrolijk, woest, langzaam of snel. In muziek kan je niet alleen uitdrukken hoe je je voelt, wat je denkt of wie je bent, maar ook hoe je je zou kunnen voelen, wat je zou kunnen denken, wie je zou kunnen zijn.

Als mensen samen muziek maken vindt er directe interactie plaats, zonder woorden. Samenspelen is de meest intense vorm van communiceren. Als je samen muziek maakt stem je op elkaar af binnen milliseconden.

Samen en spelen zijn de sleutelwoorden voor het muziekonderwijs van Muziekschool Waterland

Watermusic muziekschool Waterland

Onze visie

Muziek ontroert, beweegt, verbindt, verwondert. Muziek draagt bij aan de ontwikkeling van sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden. Ook stimuleert muziekbeoefening de creativiteit en verbeeldingskracht.

Dat geldt voor de luisteraar, maar misschien nog wel meer voor wie zelf muziek maakt. Muziek laat mensen spelen. Je speeltviool, of je speelt saxofoon. Je speelt droevig, vrolijk, woest, langzaam of snel. In muziek kan je niet alleen uitdrukken hoe je je voelt, wat je denkt of wie je bent, maar ook hoe je je zou kunnen voelen, wat je zou kunnen denken, wie je zou kunnen zijn.

Als mensen samen muziek maken vindt er directe interactie plaats, zonder woorden. Samenspelen is de meest intense vorm van communiceren. Als je samen muziek maakt stem je op elkaar af binnen milliseconden.

Daarom is muziekeducatie zo belangrijk, muziekeducatie levert een essentiële bijdrage aan het samenzijn en samenspelen, of je nou 4 of 82 jaar bent met veel of weinig middelen. Muziek is voor iedereen.

Muziekschool Waterland is 
erkend ANBI

Muziekschool Waterland is erkend als ANBI. Donateurs van ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Meer informatie.

Als instelling met een ANBI zijn we verplicht om een aantal gegevens online te publiceren:

Officiële naam: Stichting Muziekschool Waterland
Fiscaal nummer Muziekschool Waterland: 8174.09.002
Contactgegevens: telefoonnummer 0299-427812, e-mail info@muziekschoolwaterland.nl
Beleidsplan: link naar visie, missie en hoofdlijnen beleid
Bestuur: link naar Raad van Toezicht
Beloningsbeleid: Muziekschool Waterland honoreert haar medewerkers op basis van de cao KE.

Kwaliteitskeurmerk CK Cultuurkeur

Muziekschool Waterland is er zeer trots op het kwaliteitskeurmerk CK Cultuurkeur te mogen dragen! Een eervolle erkenning op onze inspanningen om iedereen in de regio kennis te laten maken met kwalitatief goed muziekonderwijs.
Het CK Cultuurkeur garandeert de kwaliteit van het muziekonderwijs en de organisatie. Het keurmerk wordt toegekend door Hobéon. Hobéon toetst en certificeert instellingen voor cultuureducatie en amateurkunst. Het keurmerk wordt afgegeven op basis van de landelijke richtlijnen die zijn bepaald door het Kwaliteitskader Cultuureducatie en Amateurkunst. Het gaat hierbij om kwaliteitseisen rondom het cursusaanbod, de financiële en interne organisatie, visie en marketing.

Jaarverslag

De Staat van baten en lasten van afgelopen jaar is te vinden in het bovenstaande jaarverslag. De cijfers onder ‘Cijfers en Producten’, de toelichting onder ‘bedrijfsvoering’.  

WNT gegevens 2020+2021

Raad van Toezicht Muziekschool Waterland

Stichting Muziekschool Waterland is een organsiatie die de Governance Code Cultuur toepast. De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

Lees verder

Laat een review achter

Wat vind jij van Muziekschool Waterland? Schrijf een review via Google en laat het ons weten!

Momenteel krijgen wij 4,5 ster!
4.5/5