Muziekschool Waterland zoekt wegens het einde van een toezichtstermijn een nieuw lid voor de Raad van Toezicht| vacature voor een onbezoldigde functie| sluitingsdatum 1 december 2023

De rol van de RvT omvat met name

 • Toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder.
 • Goedkeuring van bestuursbesluiten.
 • Vervullen van de werkgeversrol van de directeur-bestuurder.
 • Klankbord en adviseur van de directeur-bestuurder.
 • Treedt op als ambassadeur van Muziekschool Waterland

We zoeken naar RvT-leden die zich kunnen vinden in de visie en missie van Muziekschool Waterland en die op een positieve en constructieve wijze de directeur bestuurder willen stimuleren en adviseren.

Gezocht wordt naar leden met deskundigheid op één of meer van de volgende gebieden:

 • Onderwijs; heeft actuele kennis over vraagstukken binnen het primair onderwijs
 • Marketing en communicatie
 • Privaatrecht

Praktische informatie

De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier keer per jaar en indien nodig vaker. De vergaderingen vinden in de regel plaats op dinsdagavond. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onbezoldigd. De zittingstermijn is vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor eenzelfde periode van vier jaar. De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code Cultuur.

 • Informatie over de vacature is verkrijgbaar via directie
 • Sollicitaties, graag voorzien van beknopt cv voor 1 december 2023 per e-mail aan directie
 • Kennismakingsgesprekken vinden plaats in de maand december
 • Benoeming per 1 januari 2024