Stichting Muziekschool Waterland is een organisatie die de Governance Code Cultuur toepast.
De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.


SAMENSTELLING Raad van Toezicht

De heer P. Tange, Voorzitter
Mevrouw C. Asselbergs-Crol,
De heer R. Sampimon
De heer H. Lebouille
De heer Erik Abbink

Indien u contact wilt hebben met de raad van toezicht kunt u e-mailen naar: rvt@muziekschoolwaterland.nl 

De RvT voert haar werkzaamheden uit op vrijwillige basis.